Larsen I nye fotspor

Terapeutisk berøring styrker den naturlige energiflyten i kropp og sinn. Jeg bruker hendene på eller rundt kroppen mens vedkommende ligger på en benk. Måten jeg bruker hendene på formes av en blanding av intuisjon, sansning og kunnskap om hvordan vi energimessig er bygd opp og fungerer.

Hvordan det oppleves å motta terapeutisk berøring, er individuelt. Mange opplever en sitring eller prikking i kroppen eller en varme enten lokalt der jeg berører eller generelt i kroppen.

Noen ser farger eller symboler, eller minner fra tidligere kommer opp. Andre opplever det som om de har fått fjernet noen kilo fra skuldrene, eller at de lander i seg selv igjen.

Noen sovner selv om de i utgangspunktet ikke følte seg trøtte. Andre merker gjerne ikke noe spesielt der og da, men kanskje i etterkant etter de er kommet hjem.

De aller fleste opplever en følelse av avspenning og velbehag.