"Rosenmetoden handler om en forvandling fra den du tror du er til den du virkelig er."

-Marion Rosen-

 

Rosennmetoden er en avspenningsmetode som gir mulighet til vekke tilstedeværelse i egen kropp. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte. En samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.

Berøring i Rosenmetoden kan føre til:

Muskelavspenning og friere pust 

Rom for å slappe av og hente nye krefter

Plass til følelser og tanker 

Økt livskvalitet

Større åpenhet i kontakt med deg selv 

Styrke i sosiale relasjoner

Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn

Muligheter til å bli kjent med gamle mønstre og holdninger 

Mykere kropp med økt bevegelighet 

Større oppmerksomhet og tilstedeværelse i livet

 

Ved en Rosenbehandling jobber jeg med myke hender og berører kroppen. Underveis i behandlingen stiller jeg åpne spørsmål, observerer pusten og leser kroppen. Behandlingen varer i 50 minutter liggende på benk. 25 minutter på ryggen og 25 minutter på magen. Det er opp til deg om du ønsker å svare på spørsmålene eller om du ønsker å arbeide i stillhet å bare ta imot varme og myke hender.