Foredrag

 

Avhengighet og uavhengighet

Unnvikelse og underdanighet

Ensomhet og alenehet

Gi slipp

Hvordan følge egen drøm?

Nærhet, kjærlighet og åpenhet

Kropp, følelser og tanker 

Hvordan gi slipp på begrensninger?

Hvordan sette grenser?

Tåle stillhet

Berøring som grunnleggende behov

Sinne og hat

Glede og lykke

Hvordan møte begges behov i parforhold?

En gjensidig hjelp – hvordan føle meg nyttig?

Tilhørighet og tilknytning

Samarbeid og samhold