Vil du bli bedre kjent med deg selv i et trygt fellesskap?

Hvem er du?

Er du bevisst på kropp, følelser, identitet og relasjoner?

Nå har du mulighet gjennom 6 uker å utforske temaer knyttet til følelser, identitet og relasjoner gjennom ulike kroppsorienterte og kreative tilnærminger.

Kurset passer for kvinner i alle aldre som ønsker å bli bedre kjent med seg selv.

Hva kan du oppleve gjennom kurset?

Autentisk kontakt og fellesskap gjennom deling

Større forståelse av egne handlinger og relasjoner

Økt kroppsbevissthet 

Større forståelse av egne grenser, styrker og mestringsstrategier 

Økt kontakt med egen pust og sansning

Praktiske opplysninger:

Max 10 deltagere

Adresse: Grindløkka skole på Teie (Nordre Løkkevei 11)

Oppstart: Kurset går over 6 ganger med oppstart:

Torsdag 08.09.22 fra kl. 10.00 – 12.00

Torsdag 08.09.22 fra kl. 19.00 -21.00 (fri i uke 40, høstferien)

Pris: 2750;- - Kaffe, te og snacks inkludert.

Send bindende påmelding til: anne@inyefotspor.com

Ved spørsmål ta kontakt med Rita Ringstad tlf. 95910727 eller Anne Larsen tlf. 48106174

Påmeldingsfrist: innen 31.08.22

Rita er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet innenfor psykisk helsevern og kommune med barn og familier. Som psykolog er hun opptatt av å sette livsvansker inn i en helhetlig sammenheng der både kropp, sinn og sjel har plass. Hun har en spesiell interesse for emosjonsfokuserte og kroppsorienterte behandlingstilnærminger. Rita har lenge praktisert yoga og meditasjon, og er opptatt av potensialet som ligger i å kombinere psykologi med østlig filosofi. Hun har instruktørutdanning i MediYoga. Dette er en yogaform som bruker pust og rolige, men kraftfulle øvelser, som gjennom forskning har vist gode resultater ved bl.a. stresstilstander. Hun starter opp egen praksis fra 1.september-22 ved Bedrehuset på Nøtterøy.

Anne er utdannet sykepleier, rosenterapeut og velværemassør. Anne driver egen praksis, I nye fotspor, der hun tilbyr kroppsrelaterte behandlinger. Som sykepleier og terapeut gjennom 30år liker hun å se at mennesker kan vokse gjennom egne ressurser og mestring. Hun er genuint opptatt av at mennesker skal motiveres, støttes og veiledes så de kan eie sine egne valg og ressurser for å skape vekst i eget liv. Hennes bakgrunn er fra psykisk helse og rusavhengighet, der hun bl.a. har hatt ansvar for kvinnegrupper og pårørendegrupper. Hun har holdt ulike kurs, og motivert mennesker med ulike utfordringer tilbake til arbeidslivet.