I nye fotspor

Tilbakemeldinger

Horten Kommune v/Torunn Fagerland

Anne er omgjengelig og lydhør for de rundt henne, med påfølgende gode samarbeidsevner. Jeg opplever Anne som ett menneske som jobber aktivt med å finne, og ta i bruk, ulike tiltak for å finne gode og bærekraftige løsninger for de rundt henne. Anne er en medarbeider som kan anbefales på det sterkeste.

Marie Treschow v/Anne Hartvedt - konstituert leder

"Anne har på de fleste vakter vært ansvarshavende sykepleier. Hun har utført de sykepleiefaglige oppgavene og ledet vaktene på en utmerket måte med fokus på å skape trygghet og gode øyeblikk for beboere og godt samarbeid med kollegaer. Hun fikk meget gode tilbakemeldinger fra beboere, pårørende og medarbeidere."

Jobbintro AS v/ Liss Wrennmark - leder

"Vi kjenner Anne som en positiv, blid og engasjert medarbeider. Hun er faglig dyktig og har vært konstruktiv å samarbeide med. Hun har bidratt positivt inn i arbeidsmiljøet både med sin faglig kunnskap og erfaring og sitt gode humør."

Phoenix Haga v/Terje Turøy - leder

"Anne har utført oppgaver ved stiftelsen Phoenix på en utmerket måte. Hun har gode samarbeidsevner og er en tydelig person. Anne er initiativrik og ansvarsfull. Hun etablerer gode relasjoner til beboere og er godt likt." 

AOF Telemark og Vestfold v/Bernt Abrahamsen - leder

"Hun har utført arbeidet på en særdeles god måte, og oppnådd svært gode resultater med kursdeltakerne. Evalueringene fra kursdeltagerne er meget gode, og samsvarer godt med vårt inntrykk som arbeidsgiver. I tillegg bekreftes inntrykket ved gode tilbakemeldinger fra oppdragsgiver, Nav Holmestrand Arbeid. Anne er lett å samarbeide med, og er positivt bidrag til et godt arbeidsmiljø." 

Svelvik Produkter v/ Gunnar Helgerud - leder

"Anne har inngått i teamet som arbeidet med attføring, og hun har utført sinne arbeidsoppgaver til alles tilfredshet. Hun har lagt ned stort arbeid i å starte og bygge opp «inn på tunet» tiltaket som bedriften arrangerer for Nav i Nordre Vestfold. Hun har vært dyktig med å få unge deltagere til å føle trygghet, trives og vokse slik at de har kommet på et bedre spor i forhold til fremtidige muligheter i arbeidslivet. Annes arbeidsform har bidratt til at bedriften har fått et godt rykte for å være dyktig i sin måte å jobbe med mennesker med sammensatt behov."