I nye fotspor

Pris avtales på timesbasis og er individuelt for hvert oppdrag. Hjemmehjelpsoppdrag er på min. 1,5 timer. Det betales for hver påbegynte 1/2 time. 

Vi blir på forhånd enig om hvor mange timer som er ønskelig. Det kan endres underveis. 

Jeg bruker det utstyret kunden har selv. 

Avbestilling gjøres senest 2 dager før avtalt oppdrag.

Faste oppdra kan ha lengre frister for avbestilling.

Moms på tjenester.

Jeg benytter statens satser for kjøregodtgjørelse til og fra kunden.

Sats for 2021 er: 4,03kr pr.km 

Passasjer tillegg: 1kr pr.km

Utgifter til bompenger kommer i tillegg.