I nye fotspor

Jeg tilbyr omsorgstjenester i hjemmet eller i instutisjon

- Fast hjemmehjelp

- Assistanse til opplevelser

- Pårørende trenger avlastning

- Veiledning til offentlige tjenester

- Terapeutisk berøring

Jeg kommer gjerne på hjemmebesøk hvor vi i fellesskap kan vurdere muligheten for et tilbud, i forhold til hva ditt behov er - om det er praktiske oppgaver eller sosialt samvær.