I nye fotspor

Arbeidet forgår på hverdager og på dagtid. Kan etter avtale tilby tjenester på kvelder og helg for eldre. 

Jeg hjelper deg å lage en pakke av ulike tjenester

- Sosialt samvær og følge opp i forbindelse med kulturopplevelser

- Samtaler og høytlesing

- Spaserturer/kjøreturer

- Reisefølge/turvenn

- Tilsyn og avlastning for pårørende

- Hjelp til personlig hygiene, dusj, hårstell etc. 

- Lage og tilrettelegge måltider 

- Medisindosering

- Handling

- Vanlig husarbeid

- Sykepleievurdering og samtale

- Rådgivning i forhold til offentlig hjelpeapparat, tekniske hjelpemidler etc.

Har du spesielle ønsker?  Har du ulike interesser eller ønsker kan jeg hjelpe deg å tilrettelegge for det.