I nye fotspor

Om Rosenterapi utdanningen

Rosenterapiutdannelsen  3 års gjennomført grunnutdanning.

Praksisperiode hvor det skal gjennomføres 350 klientbehandlinger.

Veiledning i gruppe og individuelt.

 24 egenbehandlinger.

Ved fullført utdanning mottas en sertifisering fra The Berkley Centre i Usa.