I nye fotspor

Om Rosenterapi utdanningen

Rosenterapiutdannelsen tar miniumum 4-5 år.

Utdannelsen består av 3 års grunnutdanning.

Praksisperiode hvor det skal gjennomføres 350 klientbehandlinger.

Veiledning i gruppe og individuelt.

 24 egenbehandlinger.

Ved fullført utdanning mottas en sertifisering fra The Berkley Centre i Usa.