I nye fotspor

"Rosenmetoden handler om en forvandling fra den du tror du er til den du virkelig er."

-Marion Rosen-

 

 

Dyp avspenning og friere pust

Behagelig behandling for å slappe av og hente nye krefter

Frigjøre fortrengte følelser og tanker for å øke livskvaliteten

Større åpenhet i kontakt med deg selv og andre

Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn

Nye muligheter til at gamle mønstre og holdninger slipper tak

Få opplevelsen av å være mer levende i kropp og sinn

Mykere kropp med økt bevegelighet 

Større oppmerksomhet og tilstedeværelse

 

Ved en Rosenbehandling jobber jeg med hendene og behandler muskelspenninger med myke og varsomme hender.

Under behandlingen er observasjon av pusten en betydning.

I tillegg stilles åpne og motiverende spørsmål, som du velger om du ønsker å svare på.