I nye fotspor

"Vi kan berøre kroppen,

og nå sjelen,

og slik kan verden forandres."

-Marion Rosen-

 

 

Marion Rosen (1914-2012), rosenmetodens grunnlegger.

Hun studerte massasje, avspenningsmetoder og pusteteknikker, og var utdannet fysioterapeut.

Hun observerte mennesker og deres bevegelsesmønstre og lærte å se hvor ufrie bevegelsene våre kan være når kroppen er anspent.

De ulike teknikkene praktiserte hun i gruppe med b.l.a psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tideligere elev av Carl Gustav Jung.

Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder.

Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette samarbeidet.