I nye fotspor

 

 

Jeg heter Anne og er utdannet sykepleier. Jeg har 30 års erfaring innen helse, og de fleste av årene har jeg arbeidet med psykiatri og rusavhengighet. I tillegg har jeg vært jobbveileder og veiledet mennesker tilbake til arbeidslivet.

Jeg liker å se at mennesker kan vokse gjennom egne ressurser og mestring, og er genuint opptatt av at mennesker skal motiveres, støttes og veiledes så de kan eie sine egne valg og ressurser.

I 2017 startet jeg på en reise for å utdanne meg i Rosenmetoden. Gjennom behandlinger i Rosenmetoden har jeg erfart hvor lite kontakt jeg hadde med kroppen min, og hvor mange minner av traumer som kroppen bar på. I løpet av utdannelsen har jeg vært heldig å gjennomgå en prosess og forløst mye spenninger, og fått mulighet til å sette ord på hva dette handlet om eller bare fått være i stillhet med kroppen og sansene mine. Ingenting har vært for lite eller for stort, jeg har funnet et rom som bare er mitt, der nye innsikter og indre ro har fått blomstre i fred. Jeg er forundret over at så mange minner etter traumer kan sitte uforløst i kroppen gjennom livet, bevisst og ubevisst, til tross for erfaring fra mange timer i ulike terapiformer der jeg har spilt ut, pratet og vist ulike følelser.

Gjennom denne reisen med behandlinger i Rosenmetoden har jeg erfart hvor viktig det er å kjenne kroppen, og hvor viktig det er å forløse vanskelige minner i kroppen for å føle tillit, trygghet og tilhørighet til meg selv. Dette har ført til en større åpenhet og nærhet til meg selv og relasjonene mine.

Nå har jeg fått gode verktøy for å håndtere stressede situasjoner på en bedre måte enn tidligere, fordi jeg kan handle på signalene som kroppen gir meg. Min reise i Rosenmetoden har gitt meg lindring, støtte og ro.

Jeg prakisårselev i Rosenmetoden, og skal gjennomføre 350 behandlinger for å bli sertifisert som Rosenterapeut.

Jeg er medlem av Norske Rosenterapeuters Forening.