I nye fotspor

En vis lege sa: "Den beste medisin for mennesker er: Omsorg og Kjærlighet." "Hva om det ikke virker?" Legen smilte og svarte: "Øk dosen."

 

 

Anne Larsen

Sykepleier

 

Jeg har 30 års erfaring med å jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner, alt fra alvorlige livskriser til ønske om å ha noen å sortere tanker og følelser med.   

Jeg er opptatt av hele mennesket fysisk, psykisk, åndelig,  og er godkjent healer gjennom Healerforbundet. Jeg har gjennom to og et halvt år gått i lære i Rosenmetoden og er nå praksisårsstudent.

Min erfaring er at det er mange minner som sitter uforløst i kropp, og spenninger kan forløses gjennom terapeutisk berøring. Terapeutisk berøring er dypt avslappende og skaper ro og balanse i både kropp og sjel.

Da jeg ble kjent med Rosenmetoden i 2017, forsto jeg hvor mange minner som satt uforløst i kropp. Jeg er fasinert og undrende over at mange ubevisste hendelser har satt seg dypt i kropp, og har blitt forløst gjennom myk berøring. Det har gjort meg bevisst på at i behandlingsøyemed er det viktig å behandle det mentale, følelsene , kropp og sjel for at mennesket skal føle seg helt og i sannhet og ekthet.

Det er godt å få en behandling i Rosenmetoden fordi den gir ingen begrensninger eller stiller krav og forventninger.

Jeg har vært delgtagende i grupper, og læring som kombinerer emosjonell, kognitiv og adferdsmessig trening i små og store grupper, og har gjennomført seks semester i reading.

Mitt arbeid over flere år har vært å møte mennesker med ulike utfordringer og avhengighet , der arbeidet har bestått i å kartlegge livsområder, motivere, veilede og tilrettelegge for at de skal bli bevisst og ta i bruk egne ressurser  individuelt og i grupper. 

 

Jeg er medlem av Norske Rosenterapeuters Forening.