I nye fotspor

"Hver dag tilbyr livet en ny mulighet til å være lykkelig:

det kalles i dag."

- ukjent -

 

Mange er ensomme og sitter mye alene, og det er vanskelig å komme seg i aktivitet på eget intiativ.

Jeg tilbyr å komme hjem til deg som ønsker å bli aktivisert eller bare bli holdt i hånden.

- Gå turer

- Sosialt samvær - drikke kaffe

- Male/tegne

- Strikke/sy

- Bake

- Besøke kjente steder eller minner

- Høre på musikk/synge

- Historier fra gamle dager

- Lese tidsskrifter/bøker

- Minispa

- Kino