I nye fotspor

Berøring er selve forutsetningen for nærhet, overlevelsesevne og forplantning. Berøring er grunnlaget for sosiale relasjoner og utvikling av kultur”

– Hudlege, Ove Fyrand -

 

Berøring har lang tradisjon i sykepleien. Metoden ble utviklet i 1970-årene av proffesor doctor Dolores Krieger i sykepleie på University of New York, sammen med Dora Kunz.

Den målrettede berøring har til hensikt å fremme helse ved hjelp og støtte, som kan gi en beroligende effekt.

Det er bevist at når mennesket opplever positiv berøring aktiveres berøringsreseptorer, og utsonderingen av oxytocin fra hypofysen blir stimulert. Økt utsondering av oxytocin er en del av forklaringen på følelsen av velvære. Berøring er et grunnleggende behov for å overleve og er en metode for å løse opp i muskelspenninger. 

Metoden innebærer en bevisst styring av energi med mine hender slik at dine egne helbredelsesprosesser aktiveres, harmoniseres og stabiliseres. Slik blir helbredelsesprosessen styrket og kan skje hurtigere. Immunsystemet stimuleres og kroppen virker bedre, slik at det ofte blir mulig å leve med “plagene”.