I nye fotspor

Berøring er selve forutsetningen for nærhet, overlevelsesevne og forplantning. Berøring er grunnlaget for sosiale relasjoner og utvikling av kultur”

– Hudlege, Ove Fyrand -

 

- Avspenningsmetode

- Støttebehandling

- Arbeid med energifeltene i kroppen

- Grunnleggende behov

 

Metoden innebærer en bevisst styring av energi med mine hender slik at dine egne helbredelsesprosesser aktiveres, harmoniseres og stabiliseres. Slik blir helbredelsesprosessen styrket og kan skje hurtigere. Immunsystemet stimuleres og kroppen virker bedre, slik at det ofte blir mulig å leve med “plagene”.