I nye fotspor

Jeg starter opp behandlinger i Øvre Langgt 27 i Tønsberg fra 1.juni-2021 tirsdag og fredag.

Smittevernsreglene følges nøye i tråd med NHIs restriksjoner.

Rosenmetoden

3 timer innen 3-6 uker

1100,-

Enkelttime 50 minutter

450,-

Veiledningssamtaler

60 minutter

650,-