I nye fotspor

Da har jeg startet opp igjen, og smittevernsreglene følges nøye i tråd med NHIs restriksjoner, og det vil sendes ut skriftelig informasjon til deg etter første tlf.samtale. 

Rosenmetoden

3 timer innen 3-6 uker

1100,-

Enkelttime 50 minutter

440,-

Terapeutisk berøring

30 minutter

450,-

60 minutter

900,-

Veiledningssamtaler

60 minutter

650,-