I nye fotspor

Da har jeg startet opp igjen, og smittevernsreglene følges nøye i tråd med NHIs restriksjoner, og det vil sendes ut skriftelig informasjon til deg etter første tlf.samtale. 

Rosenmetoden

3 timer 

900,-

Enkelttime 50 minutter

400,-

Terapeutisk berøring

30 minutter

350,-

60 minutter

700,-

Veiledningssamtaler

60 minutter

650,-