I nye fotspor

 

Smittevernsreglene følges nøye i tråd med NHIs restriksjoner.

Rosenmetoden

50 minutter 

450,.

Ønsker du 20 minutter samtale før behandling

150,.