I nye fotspor

Rosenmetoden

Terapeutisk berøring

 

Les hva andre sier om behandling hos meg

 

Anne Larsen

Sykepleier

Org.nr.: 920654428

Medlem av Norges Rosenterapeuters forening.

www.rosenmetoden-skolen.no

www.rosenmetoden.no

www.roseninstitute.net