I nye fotspor

Rosenmetoden

Terapeutisk berøring

Aktivitetstjenester

 

 

 

Anne Larsen

Sykepleier

Org.nr.: 920654428

Medlem av Norges Rosenterapeuters forening og Healerforbundet

www.rosenmetoden.no

www.roseninstitute.no

www.healerforbundet.no