I nye fotspor


Rosenmetoden

Hjemmetjenester

 

Les hva andre sier om behandling hos meg

 

Anne Larsen

Sykepleier/praksisårselev i Rosenmetoden 

Org.nr.: 920654428

Medlem av Norges Rosenterapeuters forening.

www.rosenmetoden-skolen.no

www.rosenmetoden.no

www.roseninstitute.net